TÌM KIẾM

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Ngày 08 tháng 06 2012 09:38

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK NÔNG

1 - Đặc điểm, tình hình đơn vị:

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề Đăk Nông.

- Địa điểm trụ sở chính: Tổ Dân phố 4 – P.Nghĩa Tân – TX.Gia Nghĩa – T.Đăk Nông. Điện thoại 05013. 548.595.

- Quá trình thành lập và phát triển:  Trường Trung cấp nghề Đăk Nông được thành lập theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật Công nghệ và Dạy nghề Thanh niên Dân tộc ra đời từ tháng 10 năm 2004 trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường góp phần tích cực trong công tác đào tạo nghề với mục tiêu đào tạo nguồn lao động có tay nghề phục vụ cho nhu cầu tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc làm nhằm xóa tỉ lệ hộ đói và giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Những đặc điểm chính của đơn vị.

+ Cơ cấu bộ máy tổ  chức Nhà trường :

Tổng số cán bộ, viên chức, giáo viên và người lao động: 58 người (biên chế được giao: 60 người.

 Cơ cấu tổ chức và trình độ chuyên môn (có biểu mẫu kèm theo).

+ Cơ sở vật chất:

Trường được đầu tư cơ sở vật chất gồm: Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, nhà xưởng thực hành, nhà đa năng, Ký túc xá, căng tin, thư viện và sân vận động đr để giảng dạy cho quy mô 500 học sinh/năm học nghề dài hạn tại trường.

+ Các tổ chức đoàn thể gồm: Tổ chức Đảng (Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở LĐTBXH) và 02 tổ chức chính trị- xã hội: Đoàn cơ sở trường trung cấp nghề và Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoạt động theo đúng quy định, Điều lệ.

2. Chức năng và nhiệm vụ:

 Trường là đơn vị sự nghiệp Công lập, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường có chức năng và nhiệm vụ sau:

 Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch  vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của Nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, theo chỉ tiêu được giao của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đăk Nông, nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương trên tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tuyển sinh hệ sơ cấp cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ nghèo và tuyển sinh hệ trung cấp nghề học tập trung tại trường. Ngoài ra trường còn tham gia liên kết đào tạo với các tổ chức kinh tế, các trường Đại học, cao đẳng để đào tạo nhằm tăng thêm một số ngành nghề khác.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

"Trường Trung Cấp Nghề Đắk Nông"

-----------------------------------------------

Xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc sau:

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - P. Nghĩa Tân - TX. Gia Nghĩa - Đắk Nông
Điện thoại: (05013) 548 828 - (05013) 548 593
Websitehttp://tcndaknong.vn - Holine(05013) 548 593